10% rabatu na zakup tuszy do drukarek w sklepie stacjonarnym

Kim jest komornik. Przydatne informacje

Share it

Kim jest komornik? Kilka przydatnych informacji na ten temat

 

 

 

laptopy2005 (51) w polska •  49 minut temu

 

komornik.png

Komornik

komornik.jpg
Pętla długów, w którą można wpaść, bardzo często oznacza, że dłużnik będzie miał do
czynienia z komornikiem. Jeżeli taka sprawa przydarzy się Tobie, musisz pamiętać o tym, że
najgorsze co możesz zrobić, to unikanie kontaktów z komornikiem. Możesz oczywiście nie
odebrać wezwania do zapłaty, czy listu poleconego, możesz też zmienić miejsce zamieszkania
lub udawać, że wcale nie jesteś tą osobą, której szuka komornik. Sposobów na odroczenie
egzekucji komorniczej jest mnóstwo. Ze wszystkimi jest jednak jeden problem – żaden nie
prowadzi do zmniejszenia Twojego zadłużenia. Wręcz przeciwnie, dług będzie rósł ze
względu na odsetki karne i koszty komornicze.

Kim jest komornik?

Komornik to funkcjonariusz publiczny, który pracuje przy sądzie, do którego jest przypisany.
Jego praca polega na skutecznym egzekwowaniu długów, ale tylko wtedy, gdy dysponuje
tytułem egzekucyjnym (np. wyrokiem sądowym) z klauzulą wykonalności. W tych
dokumentach powinna być wskazana dokładna kwota, której komornik może się domagać od
dłużnika.
Jeszcze niedawno dłużnik, który miał pożyczkę lub kredyt zaciągnięty w banku, o egzekucji
komorniczej często dowiadywał się dopiero od samego komornika. Działo się tak dlatego, że
banki udzielając pożyczek dawały klientom do podpisu oświadczenie o dobrowolnym
poddaniu się egzekucji (tzw. Bankowy Tytuł Egzekucyjny). Ten dokument dawał bankowi
prawo do tego, by wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu trzech dni, a
następnie sprawa była przekazywana do komornika. Niedawno jednak przepisy o BTE zostały
uchylone i banki, domagając się spłaty zadłużenia – o ile nie sprzedadzą wcześniej długu do
firmy windykacyjnej – mają już obowiązek wystąpić na drogę sądową.
Niemniej jednak, jeżeli Twoja sprawa już trafia do komornika, oznacza to, że sytuacja jest
bardzo poważna, a komornik ma duże uprawnienia, by dług wyegzekwować.

Ile pieniędzy może zabrać komornik?

Gdy komornik przystąpi do egzekucji zadłużenia, w pierwszej kolejności zainteresuje się
Twoją pensją oraz środkami zgromadzonymi na kontach bankowych. Warto wiedzieć jakie
prawa w tej sytuacji Ci przysługują. Komornik nie może bowiem zająć całego
wynagrodzenia, ani całkowicie zablokować Twojego rachunku bankowego.
Zacznijmy od pensji. Jeżeli masz stałą pracę, to komornik najpewniej zwróci się do Twojego
pracodawcy. Ma do tego pełne prawo. Nakaże mu, by w ciągu tygodnia pracodawca ujawnił
Twoje zarobki z ostatnich trzech miesięcy, a także informacje czy część tych pieniędzy nie
jest już zajęta z innego tytułu. Następnie pracodawca dostanie nakaz, by przekazywać część
wynagrodzenia wierzycielowi lub komornikowi.
Szczegółowe działania w tym zakresie regulują artykuły 87-90 Kodeksu Pracy. Generalnie
jednak warto zapamiętać, że komornik nie może zająć więcej niż połowy miesięcznego
wynagrodzenia, a w przypadku długów z tytułu alimentów wysokość zajęcia nie powinna
przekroczyć 60% pensji. Całkowitej ochronie podlega z kolei pensja do wysokości
wynagrodzenia minimalnego w Polsce, a więc obecnie ok. 2250 zł. brutto. Oznacza to, że do
tej wysokości pensja nie podlega zajęciu.
Kwota ta obowiązuje w przypadku jednego etatu, gdzie nie są stosowane podwyższone koszty
uzyskania przychodu. W razie zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne
od potrąceń ulegają proporcjonalnemu zmniejszeniu adekwatnie do części etatu, na którą
dłużnik pracuje.
W przypadku gdy uzyskujesz dochody z innych umów, np. zleceń czy umów o dzieło,
komornik może zająć całą kwotę. By tak się nie stało musisz udowodnić, że te pieniądze
stanowią Twoje jedyne źródło dochodu i dostajesz je cyklicznie. Wówczas będą one podlegać
ochronie na takich samych zasadach, jak pensja z etatu.
W przypadku gdy uzyskujesz dochody w postaci emerytury lub renty, komornik może zająć
25% ich wysokosci.Wolne od egzekucji i potrąceń są jednak kwoty odpowiadające 50%
najniższej emerytury lub renty, zależnie od rodzaju pobieranego świadczenia.
W 2018 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta
rodzinna wyniosła 1029,7 zł. Oznacza to, że 513 zł jest wolne od egzekucji i potrąceń.
Najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniosła 772,35 zł, zatem kwota
wolna od egzekucji i potrąceń w tym przypadku wynosi ok. 386 zł.
Komornika z pewnością zainteresują też Twoje środki zgromadzone na koncie w banku. Ma
prawo je zająć, ale w takiej sytuacji Tobie także przysługują bardzo konkretne prawa.
Komornik nie może bowiem zablokować na Twoim koncie lub lokatach sumy do
równowartości trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W praktyce oznacza
to więc, że ochronie podlegają Twoje oszczędności do kwoty około 15 tysięcy złotych.
Komornik nie może zająć wszystkich rzeczy
Jeżeli komornik nie zadowoli się Twoimi dochodami i oszczędnościami pieniężnymi,
przystąpi do egzekucji Twojego majątku. W tym zakresie również ma spore uprawnienia.
Tobie prawo daje możliwość zatrzymania niektórych określonych rzeczy.
Generalnie komornik może zająć wszystkie wartościowe przedmioty, jak samochód,
komputer, sprzęt AGD, telewizor. Na wszystkich przybija swoją pieczątkę, po czym może
pozostawić je do Twojego użytku do czasu licytacji. Warto jednak pamiętać o tym, że
komornik nie może zająć m.in. Twoich narzędzi pracy, ubrań, dokumentów, odznaczeń.
Dodatkowej ochronie podlegają np. osoby niepełnosprawne, którym nie wolno zająć np.
wózka inwalidzkiego.
Gdy sprawy zajdą już tak daleko, że komornik dokonuje zajęcia Twoich rzeczy, warto abyś
skorzystał z pomocy prawnika. Dzięki niemu będziesz wiedział, czy komornik nie przekracza
swoich uprawnień. W ten sposób nie pozostaniesz bezbronny.
Możesz wstrzymać działania komornika
Gdy mowa o Twoich prawach w kontaktach z komornikiem, musisz w szczególności zwrócić
uwagę na dwie sprawy: po pierwsze, czy Twoim zdaniem roszczenie jest słuszne, po drugie –
czy komornik nie przekracza swoich uprawnień. W obu przypadkach masz bowiem prawo
interweniować.
Jeżeli nie zgadzasz się z samym faktem egzekucji komorniczej, możesz zwrócić się do sądu z
pozwem o uchylenie decyzji o egzekucji. Taka sytuacja jest możliwa, gdy np. nie zaciągałeś
pożyczki, za którą jesteś ścigany, albo gdy nie zgadzasz się z sumą egzekucji (bo np. bank
wysłał do sądu Bankowy Tytuł Egzekucyjny i nikt nie zapytał Cię o zdanie). Z takim
powództwem powinieneś się też zwrócić, gdy uregulowałeś zadłużenie wcześniej, tylko bank
ten fakt przeoczył. W tych wszystkich przypadkach egzekucja komornicza może okazać się
bezzasadna, ale w praktyce interwencja leży po Twojej stronie.

Pamiętaj!

Jeśli uważasz, że komornik przekracza swoje uprawnienia, bo np. zajął część Twoich
oszczędności lub wynagrodzenia, do których nie ma prawa, przysługuje Ci prawo do
wniesienia do sądu skargi na czynności komornika. Musisz się jednak spieszyć, bo masz na to
tylko tydzień od momentu powstania spornej sytuacji, a więc np. zajęcia pensji. Sąd przesyła
kopię skargi komornikowi, a ten ma trzy dni na ustosunkowanie się do niej – może
uwzględnić skargę lub nie. W tym drugim przypadku sprawą niezwłocznie zajmie się wtedy
sąd. Musisz jednak pamiętać, że samo wniesienie skargi nie wstrzymuje działań komornika.
Możesz o to wnioskować, ale decyzja w tej sprawie należy do sądu.
 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych postach
MEGA OFERTA
Tusze do drukarek 10% taniej
Ostatnie artykuły
Shopping Cart