10% rabatu na zakup tuszy do drukarek w sklepie stacjonarnym

Kwota wolna od zajęcia komorniczego

Share it

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – Akademia KNFeuro-banknotes-4122079_960_720 - Kopia.jpg

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2019r.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego na rachunku, z emerytury i pensji
 • Witam, czym jest kwota wolna od zajęcia komorniczego? mam problem z komornikiem
  nie jednym niestety, dlatego mam kilka pytań: jaka jest kwota wolna od zajęcia
  komorniczego na rachunku bankowym? z emerytury i z wynagrodzenia? Nie chcę być
  oszukana przez żadnego z komorników i wiem, że muszę komorników pilnować, dlatego
  proszę o opisanie kwot wolnych z emerytury, rachunku bankowego i wynagrodzenia.
 • Kwota wolna od zajęcia komorniczego 2019
 • Witam, oczywiście postaram się odpowiedzieć na wszystkie Pani pytania, tak by w toku
  prowadzonych egzekucji komorniczych miała Pani poczucie, że trzyma rękę na pulsie, oraz
  by miała Pani możliwość zareagowania zaraz po tym, jak dostrzeże nieprawidłowości.
  Proszę mi jednak zaufać i nie traktować komorników jak oszustów, czyli osoby, które czekają
  tylko na możliwość okradzenia biednego dłużnika.
  W wielu sprawach egzekucyjnych, w których doszło do pomyłek wkradła się rutyna lub po
  prostu błąd ludzki.
  Potraktowanie spraw komorniczych z większym dystansem może pozwolić Pani przejść przez
  inne sprawy życia codziennego z większym spokojem.
 • Kwota wolna od zajęcia – egzekucja długów
Wracając jednak do szczegółów, o które Pani pyta, to już wyjaśniam, czym jest kwota wolna
od zajęcia komorniczego.
Kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, to nic innego jak określona kwotowo lub procentowo
część wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury lub innego świadczenia, którego komornik
zająć w żadnym razie nie może.
Kwota wolna od zajęcia nie ulegnie zmianie bez względu na to ilu komorników w jednym
czasie prowadzić będzie postępowanie egzekucyjne przeciwko dłużnikowi. Nie liczy się tu
również wysokość zadłużenia, ani okoliczność zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej.
money-501613_960_720.jpg

Wynagrodzenie za pracę – kwota wolna od zajęcia

W każdym roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrasta też kwota wolna od zajęcia przy
egzekucji z wynagrodzenia za pracę.
Zatem dłużnik zatrudniony w ramach stosunku pracy niezależnie od prowadzonej egzekucji
otrzyma na rękę kwotę 1 634 zł.
Jeżeli jednak jego wynagrodzenie jest wyższe, to zajęcie może sięgać do 50% płacy.
Przyjmując więc, że otrzymuje Pani wynagrodzenie za pracę w wysokości 4 000 zł netto
miesięcznie, to pracodawca zobowiązany będzie dokonać potrącenia w kwocie 2 000 zł i
sumę tę przekaże na wskazane przez komornika konto.
Zawsze jednak w dyspozycji dłużnika pozostać musi kwota wolna, wynosząca obecnie 1 634
zł netto jeśli dłużnik zarabia w przedziale 1 634 zł – 3 268 zł. Przy dochodzie powyżej 3 268
zł komornik może pobrać do 50% wypracowanego dochodu netto.
children-817365_960_720.jpg

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę – dług alimentacyjny

Tak jest przy długach niealimentacyjnych, powstałych np. na skutek nieuregulowanych
zobowiązań kredytowych. Natomiast w przypadku długów alimentacyjnych komornik może
zająć aż 3/5 części wypracowanego przez dłużnika w danym miesiącu dochodu i nie jest
związany kwotą wolną od zajęcia.
Jak to wygląda w praktyce?
Otóż dłużnik alimentacyjny nie jest chroniony ograniczeniem egzekucji z wynagrodzenia za
pracę i nie przysługuje mu kwota wolna od zajęcia. Jeśli dochód dłużnika alimentacyjnego
wyniesie 2 000 zł netto, to nie otrzyma on kwoty 1 634 zł (wolnej od zajęcia w 2019 roku)
lecz jedynie 40 % płacy, czyli 800 zł (60% dochodu potrąci pracodawca i przekaże
komornikowi).
Mariusz Bedonski Asystent Prawny 500-507-200

Umowa zlecenia – kwota wolna od zajęcia

Nieco gorzej mają dłużnicy pracujący na umowę zlecenie i umowę o dzieło, kiedy
wypracowany dochód nie jest ich jedynym źródłem dochodu. Bowiem np. emeryt, czy
rencista dorabiający na umowie zlecenie może liczyć na potrącenia przez komornika dochodu
w całości.
Dlaczego, tak się dzieje?
Otóż w przypadku wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych podlega ono zajęciu
przez komornika w całości, chyba że jest to jedyne i podstawowe źródło dochodu dłużnika.
Jeśli komornik zajął całe Twoje wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, a jest to Twoje
jedyne źródło dochodu, to możesz u komornika złożyć oświadczenie, że zajęte w całości
wynagrodzenie, to Twoje jedyne źródło dochodu i ma charakter powtarzalny, wtedy komornik
powinien zwrócić całe zajęte wcześniej wynagrodzenie, wzór oświadczenia zamieszczam
poniżej:
Jeżeli ta przesłanka zostanie spełniona i komornik dokona zajęcia świadczenia z tytułu
umowy zlecenia, wówczas dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie zajęcia i zastosowanie
kwoty wolnej od zajęcia obowiązującej przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę w
granicach, o których pisałam powyżej.
Tak więc jeżeli jedynym dochodem dłużnika będzie wynagrodzenia z pracy zleconej to musi
być ono traktowana jak dochód z umowy o pracę przy zastosowaniu jednocześnie
obowiązujących kwot wolnych od zajęcia.
pomoc prawna Mariusz Bedonski

Kwota wolna od zajęcia komorniczego – emerytura

Przy egzekucji z emerytur również obowiązuje kwota wolna od zajęcia, która na rok 2019
wynosi 75% minimalnej emerytury (1 100 zł) czyli 825 zł.
Zatem kwota wolna od zajęcia przy emeryturze wynosi 825 zł netto.
Co ma istotne znaczenie przy wyższych emeryturach komornik stosować mu procentowe
ograniczenie egzekucji:
 60% w przypadku długów alimentacyjnych i nie występuje kwota wolna od zajęcia,
 50% w przypadku egzekucji roszczeń związanych z odpłatnością za pobyt w domu
pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i w zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 25% przy egzekucji innych należności (tak art. 140 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).
Kwota wolna od zajęcia komorniczego – renta
Procentowe ograniczenia egzekucji przewidziane dla emerytur znajdzie zastosowanie dla rent.
Jednakże w przypadku egzekucji z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy kwota
wolna od zajęcia wyniesie jeszcze mniej, bo tylko 618,75 zł netto.
Kwota wolna od zajęcia na rok 2019 wyniesie:
 825 zł – renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta socjalna, renta rodzinna,
zasiłek chorobowy
 618,75 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy.
Kwota wolna od zajęcia na rachunku bankowym
Dokonując zajęcia rachunków bankowych komornik ściągając długi inne niż alimentacyjne w
dyspozycji dłużnika zobowiązany jest pozostawić w każdym nowym miesiącu kwotę wolną
od zajęcia, która obecnie wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 1 687,50
zł.
Ograniczenie zajęcia nie dotyczy dłużników alimentacyjnych. W ich przypadku komornik
może zająć wszystkie zgromadzone na rachunku środki.
Na koniec dodam jeszcze, że w praktyce nie może dojść do tzw. podwójnego potrącenia i
tylko na to pragnę Panią wyczulić.
Jeżeli zatem jest Pani emerytką i na rachunek bankowy trafia potrącona już przez ZUS
emerytura, to komornik w trakcie egzekucji z rachunku bankowego nie może z Pani
świadczenia zabrać nawet złotówki, także wówczas, gdy kwota przelanego świadczenia jest
wyższa niż ta wolna od zajęcia na rachunku bankowych (czyli jeśli ZUS przekaże potrąconą
emeryturę w kwocie wyższej niż 1 689,50 zł).
Jeśli doszłoby do takowej sytuacji zasadnym będzie złożenie skargi na czynność komornika.
Jednak dmuchając na zimne, warto wystosować pismo do komornika w przedmiocie
ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego.
group-3530357_960_720.png

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych postach
MEGA OFERTA
Tusze do drukarek 10% taniej
Ostatnie artykuły
Shopping Cart