10% rabatu na zakup tuszy do drukarek w sklepie stacjonarnym

Wszystko na temat BIK – Czyszczenie BIK – www.zlybik.com.pl

Share it

Wszystko na temat BIK – Czyszczenie BIK – www.zlybik.com.pl


pomoc prawna,prawo,kancelaria,prawo-finanse,tel 500-507-200

Czyszczenie BIK.

BIK – rejestr skupiający kredytobiorów w swoim Scoringu zawiera ocene kredytową naszej osoby
i dzieki niemu banki mają ułatwione zadanie przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zgody na udzielenie nam kredytu.
Pomimo tego istnieje możliwość poprawienia naszej histori przez wykasowanie wpisów, które mogą nam zaszkodzić.
Nadmierna ilość zapytań kredytowych, czy niezyt terminowe spłaty zarejestrowane są w rejestrze.
Wpisy o nieterminowej spłacie pojawiają się w BIK w przypadku zaległości powyżej 60 dni i minęło 30 dni od poinformowania nas o tym przez bank.
Bank informuje nas o zamiarze wpisania do BIK opóznienia w spłacie i o ile dana zaległość nie zostanie w terminie spłacona BIK będzie w swoich rejestrach nasze dane przechowywać przez 5 lat.
scoring_new_870x350.png
W praktyce oznacza to, że możemy zapomnieć o pożyczce bądz kredycie w tym okresie.
Nie wierzcie w duchy, i magiczne czyszczenie BIK , jesli mamy jakies niespłacone i aktualne zaległości.
Jednak jesli pomimo wcześniejszych „przygód” z nieterminową spłatą, udało nam się w końcu dane zobowiązanie spłacić, możemy ubiegać sie o wykasowanie naszych niezyt chwalenych wpisów z rejestru.
Podstawą prawną do tego jest usunięcie negatywnych wpisów w BIK jest , który wymaga poinformowania nas o zamiarze przetwarzania danych bez naszej zgody po wygaśnięciu zobowiązania.
Proces wykasowania bądz aktualizacji wpisów w rejestrze jest możliwy, dotyczy on jednak zobowiązań tylko i wyłącznie spłaconych.
Podstawą prawną do tego działania jest powołanie się na zapis art. 105 ustawy prawo bankowe.
W skrócie o ile posiadamy zobowiązania które zostały już przez nas spłacone, możemy wycofać naszą zgodę w banku na przetwarzanie naszych danych osobowych –
pomoc prawna,prawo,kancelaria,prawo-finanse,tel 500-507-200

PODSTAWA PRAWNA

Kwestię przetwarzania danych przez banki i inne instytucje finansowe, reguluje ustawa prawo bankowe w artykule 105:
Art. 105a. 1. Przetwarzanie przez banki, inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów, instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także instytucje utworzone na podstawie art. 105 ust. 4, informacji stanowiących tajemnicę bankową i informacji udostępnionych przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych może być wykonywane, z zastrzeżeniem art. 104, art. 105 i art. 106–106d, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, instytucje, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie dotyczącym osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody osoby, której informacje te dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
2a. Zgoda osoby może być także wyrażona w postaci elektronicznej. W takim przypadku banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, obowiązane są do utrwalania wyrażonej w ten sposób zgody na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 1. Banki, instytucje oraz podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą przetwarzać informacje stanowiące tajemnicę bankową i informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, bez zgody osoby, której informacje dotyczą, gdy osoba ta nie wykonała zobowiązania lub dopuściła się zwłoki powyżej 60 dni w spełnieniu świadczenia wynikającego z umowy zawartej z bankiem, inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucją pożyczkową lub podmiotem, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a po zaistnieniu tych okoliczności upłynęło co najmniej 30 dni od poinformowania tej osoby przez bank, inną instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów, instytucję pożyczkową albo podmiot, o którym mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, o zamiarze przetwarzania dotyczących jej tych informacji, bez jej zgody.
 2. Banki oraz instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4, mogą przetwarzać stanowiące tajemnicę bankową informacje dotyczące osoby fizycznej po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów bez zgody osoby, której informacje dotyczą, do celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013.
 3. Przetwarzanie informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadkach, o których mowa w ust. 3, może być wykonywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, przez okres 12 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania.
Oferujamy szereg usług, którę na pewno pomogą Ci wyjśćz powrotem na prostą.
Podchodzimy do oddłużenia w profesjonalny sposób.
Po analizie Twojej sytuacji w BIK zaproponujemy gotowe rozwiązanie:
 • oddłużenie
 • restrukturyzacja kredytu
 • kredyt konsolidacyjny
 • zwrot nadpłaconej prowizji
 • upadłość konsumencka
 • mediacje z wierzycielami
 • ochrona przed komornikiem
Raport możesz pobrać korzystając z poniższego linka:
Pobierz raport BIK

W nastepnej części poradnika napisze jak można spróbować usunąć negatywne wpisy samemu.

Pobierz raport BIK

Jeśli masz problem z BIK, zgłoś się do nas, zrobimy analizę Twojego BIK, na życzenie wycofamy Twoje wpisy, oraz odzyskamy prowizje od spłaconych wcześniej kredytów

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Newsletter

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać powiadomienia o nowych postach
MEGA OFERTA
Tusze do drukarek 10% taniej
Ostatnie artykuły
Shopping Cart